hamburger login

Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en is verkozen door de Algemene Leden Vergadering. Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende onderstaande of andere, niet genoemde zaken, dan kunt u zich (bij voorkeur) wenden tot de genoemde verantwoordelijke of het bestuur in het algemeen via het contactformulier.

De functies zijn momenteel alsvolgt verdeeld:

Erik Bakker: voorzitter
– Woordvoerder, coördinator vergaderingen en verenigingsactiviteiten, beëindiging lidmaatschap, internet commissie

Marieke Pul: secretaris
– Verenigingscorrespondentie, leden- en donateursadministratie, informatiepunt lidmaatschap, verslaglegging, PR, afgevaardigde muziekcommissie

Anneriek van de Ruitenbeek: penningmeester
– Beheer rekeningen en begroting, facturatie, automatisering, internet- en jeugdcommissie.

Britt Smorenburg: vice-voorzitter
– Vervanging voorzitter indien nodig, jaarplanning, organisatie buitenlandreis

Elize Schouten: 2e secretaris.
– Ondersteuning bij activiteiten van de secretaris.

Henk Timmer: 2e penningmeester


Overige functies :


Gerjanne van de Ridder: vertrouwenspersoon
– Gerjanne vervult voor de vereniging de rol van vertrouwenspersoon.
Dit is geen bestuursfunctie, maar een onafhankelijke rol binnen de vereniging. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek, persoonlijke problemen, pesterijen, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Gerard Hop: public relations.
– Gerard vervult de rol van PR-functionaris.
Dit is geen bestuursfunctie, maar er is wel nauw contact met het bestuur. De PR functionaris is verantwoordelijk voor alle externe correspondentie, communicatie en promotie van de vereniging.
De PR functionaris is via e-mail bereikbaar : pr@juliana-uddel.nl