hamburger login

Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en is verkozen door de Algemene Leden Vergadering. Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende onderstaande of andere, niet genoemde zaken, dan kunt u zich (bij voorkeur) wenden tot de genoemde verantwoordelijke of het bestuur in het algemeen via het contactformulier.

De functies zijn momenteel alsvolgt verdeeld:

Gerard Hop: voorzitter
– Woordvoerder, coördinator vergaderingen en verenigingsactiviteiten, beëindiging lidmaatschap

Marieke Pul: secretaris
– Verenigingscorrespondentie, leden- en donateursadministratie, informatiepunt lidmaatschap, verslaglegging, afgevaardigde muziekcommissie

Anneriek van de Ruitenbeek: penningmeester
– Beheer rekeningen en begroting, facturatie, PR commissie

Britt Smorenburg: vice-voorzitter
– Vervanging voorzitter indien nodig, jaarplanning, organisatie buitenlandreis

Ida van de Plas: 2e secretaris
– Ondersteuning bij activiteiten van de secretaris.

Vacant: 2e penningmeester
– Beheer rekeningen en begroting, facturatie, muziekcommissie.


Overige functies :


Gerjanne van de Ridder: vertrouwenspersoon
– Gerjanne vervult voor de vereniging de rol van vertrouwenspersoon.
Dit is geen bestuursfunctie, maar een onafhankelijke rol binnen de vereniging. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek, persoonlijke problemen, pesterijen, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.