hamburger login

Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en is verkozen door de Algemene Leden Vergadering. Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende onderstaande of andere, niet genoemde zaken, dan kunt u zich (bij voorkeur) wenden tot de genoemde verantwoordelijke of het bestuur in het algemeen via het contactformulier.

De functies zijn momenteel als volgt verdeeld:

Ida van der Plas: voorzitter

Britt Smorenburg: secretaris

Elize van Lankvelt: penningmeester

Rik Bronkhorst: vice-voorzitter

Marit Hop: 2e secretaris

Henk van der Zande: 2e penningmeester

Deborah de Vries: algemeen adjunct


Overige functies :


Gerjanne van de Ridder: vertrouwenspersoon
– Gerjanne vervult voor de vereniging de rol van vertrouwenspersoon.
Dit is geen bestuursfunctie, maar een onafhankelijke rol binnen de vereniging. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek, persoonlijke problemen, pesterijen, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Gerbert van den Hoek: PR zaken
– Gerbert verzorgt de communicatie en PR zaken voor de vereniging. Hierbij valt te denken aan beheer website, social media, maar ook de communicatie rondom evenementen.