hamburger login

Contributie

Contributie

Onderstaande is een samenvatting van het reglement. Neem voor het volledige overzicht contact met ons op via de contactpagina.

Categorie Opmerking Contributie per jaar
Volwassene 16 jaar en ouder. EUR 200
Jeugd-1 T/m 15 jaar en eerste kind uit gezin
(75% van volwassen tarief).
EUR 150
Jeugd-2 T/m 15 jaar en tweede of volgende kind uit gezin (60% van volwassen tarief). EUR 120
Plus 65 jaar en ouder, op verzoek
(75% van volwassen tarief).
EUR 150
AMV Leerlingen die de AMV lessen volgen (klassikaal).(Geen les- en inschrijfgeld.) EUR 150

Voor elke inschrijving wordt eenmalig 100 Euro inschrijfgeld betaald.

Lesgeld:
10,00 per 0.5 uur (A+B diploma)
13,30 per 0.5 uur (C diploma)

Bankgegevens:
NL42RABO0383332338
Ten name van: muziekvereniging Juliana