hamburger login

Contributie

Contributie

Op dit moment worden de contributiegelden herzien door het bestuur van de muziekvereniging. Zodra de nieuwe bedragen bekend zijn, worden ze hier gepubliceerd. Voor (dringende) vragen over de contributie kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

 

Onderstaande is een samenvatting van het reglement. Neem voor het volledige overzicht contact met ons op via de contactpagina.

Categorie Opmerking Contributie per jaar
Volwassene 16 jaar en ouder.
Jeugd-1 T/m 15 jaar en eerste kind uit gezin
(75% van volwassen tarief).
Jeugd-2 T/m 15 jaar en tweede of volgende kind uit gezin (60% van volwassen tarief).
Plus 65 jaar en ouder, op verzoek
(75% van volwassen tarief).
AMV Leerlingen die de AMV lessen volgen (klassikaal).(Geen les- en inschrijfgeld.)

Voor elke inschrijving wordt eenmalig — Euro inschrijfgeld betaald.

Het lesgeld per jaar bedraagt — per leerling, ongeacht de leeftijd. Voor meer informatie over onze lessen en AMV kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Bankgegevens:
NL42RABO0383332338
Ten name van: muziekvereniging Juliana