hamburger login

Drumband

Drumband

11 april 2017

De drumband van muziekvereniging “Juliana” Uddel, opgericht in 1959, is opgeheven.
Dit besluit is genomen door het bestuur en leden van de drumband vanwege het lage aantal leden dat nog actief was bij de drumband.

Het korps heeft in de loop der jaren aan veel concoursen meegedaan en hierbij mooie prijzen in de wacht gesleept. Daarnaast hebben ze vele jaren het drumbandfestival georganiseerd, totdat door gebrek aan animo bij de deelnemende korpsen hier een einde aan gekomen is.

Het ledenaantal bestond door de jaren heen ongeveer uit vijftien leden, sinds enkele jaren kende het korps een afname van het aantal leden. Om leden te werven zijn er diverse acties gehouden, dat ongeveer zeven jaar geleden resulteerde in het aanmelden van acht nieuwe leerlingen die werden geworven tijdens een ledenwerfactie op de “Prins Willem Alexander” school. Deze nieuwe leerlingen werden opgeleid door Marc Gouswaart en de drumband leek opnieuw op te bloeien. Dit was echter van korte duur.

Het bestuur heeft vaak samen gezeten met leden en instructeur van de drumband om te spreken over de toekomst van dit onderdeel van de vereniging, telkens werd weer enthousiasme gevonden om de schouders eronder te zetten en door te gaan. Nieuwe ledenwerfacties leverden echter niet het gewenste resultaat op en in het afgelopen jaar hebben ook een aantal trouwe leden van de vereniging het lidmaatschap beëindigd.

Dinsdag 11 april is het bestuur voor de laatste keer samengekomen met leden en instructeur met als uitkomst dat er geen animo meer was om een nieuwe doorstart te overwegen. De overgebleven leden zijn opgenomen in het fanfareorkest.
Alle betrokken leden en oud-leden worden bedankt voor hun muzikale bijdrage en jarenlange inzet voor de vereniging.