hamburger login

Drumband

Drumband

11 APRIL 2017.

De drumband van muziekvereniging “Juliana” Uddel, opgericht in 1959, is opgeheven.
Dit besluit is genomen door het bestuur en leden van de drumband vanwege het lage aantal leden dat nog actief was bij de drumband.

Het korps heeft in de loop der jaren aan veel concoursen meegedaan en hierbij mooie prijzen in de wacht gesleept. Daarnaast hebben ze vele jaren het drumbandfestival georganiseerd, totdat door gebrek aan animo bij de deelnemende korpsen hier een einde aan gekomen is.

Het leden aantal bestond door de jaren heen ongeveer uit 15, sinds enkele jaren kende het korps een afname van het aantal leden. Om leden te werven zijn er diverse acties gehouden, dat ongeveer 7 jaar geleden resulteerde in het aanmelden van 8 nieuwe leerlingen die werden geworven tijdens een ledenwerfactie op de “Prins Willem Alexander” school. Deze nieuwe leerlingen werden opgeleid door Marc Gouswaart en de drumband leek opnieuw op te bloeien. Dit was echter van korte duur.

Het bestuur heeft vaak samen gezeten met leden en instructeur van de drumband om te spreken over de toekomst van dit onderdeel van de vereniging, telkens werd weer enthousiasme gevonden om de schouders eronder te zetten en door te gaan. Nieuwe ledenwerfacties leverden niet het gewenste resultaat op en in het afgelopen jaar hebben ook een aantal trouw gedienden van de vereniging het lidmaatschap beëindigd.

Dinsdag 11 april is het bestuur voor de laatste keer samengekomen met leden en instructeur met als uitkomst dat er geen animo meer was om een nieuwe doorstart te overwegen. De over gebleven leden zijn opgenomen in het fanfare orkest.
Alle betrokken leden en oud-leden worden bedankt voor hun muzikale bijdrage en jarenlange inzet voor de vereniging.