hamburger login

Oprichting

Oprichting

De oprichting (8 september 1933)

Tijdens de oprichtingsvergadering meldden zich 35 leden, hetgeen voor de meesten een verrassing was. Het bestuur werd gekozen: Meester Boelen werd voorzitter, W. van Ree secretaris en Broekhuis (de plaatselijke agent) werd penningmeester, Meester Boelen gaf een renteloos voorschot van ƒ100,00. De leden werden verzocht ƒ1.00 inleggeld te betalen, naast de contributie van ƒ0,15 per week.

Uddels Belang schonk niet verkochte goederen van een bazar die door de muziekvereniging werden gebruikt voor een verloting. Zo was de eerste vijfhonderd gulden binnen en werd er in Zwolle een tweedehands instrumentarium gekocht. Men ging aan de slag met lessen en repeteren. Op 31 augustus 1934 werd de eerste uitvoering gegeven die door de Uddelse bevolking zeer werd gewaardeerd.

Op 28 november 1934 kwam er een brief binnen bij het bestuur dat H.K.H, prinses “Juliana” de gevraagde toestemming gaf om haar naam te verbinden aan de muziekvereniging van Uddel.