hamburger login

Nieuwsbericht

5 januari 2024

In Memoriam – Albert de Vries

Op woensdagavond 3 januari jl. tijdens onze eerste repetitie van dit jaar, ontvingen we het droevige bericht dat ons erelid Albert de Vries was overleden in de leeftijd van 90 jaar.  De repetitie hebben we afgesloten met het spelen van het koraal Crimond, nummer 13 uit het “Rode Boekje”.
Na het spelen van de laatste noot was er een minuten durende stilte met voelbare en zichtbare emotie van jong tot oud.

Enkele weken na de oprichting van Muziekvereniging Juliana werd Albert op 24 oktober 1933 geboren. In 1955 heeft hij zich aangemeld als lid van onze vereniging.

Albert is precies 69 jaar lid geweest van “zijn” Juliana en is samen met zijn vrouw Heintje van grote betekenis geweest voor onze vereniging maar ook voor de gemeenschap van Uddel en omgeving.

Bij de vele acties die door de jaren heen zijn gehouden waren ze altijd aanwezig om een helpende hand te bieden, niet alleen om de clubkas te spekken, maar ook om het voortbestaan van de vereniging te borgen. We zijn aan beiden veel dank verschuldigd.

Zaterdag 19 maart 2005, was een bijzondere dag voor Albert en zijn vrouw Heintje. Albert werd benoemd tot erelid ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, maar zeker ook als blijk van waardering en verdienste voor alles wat hij in die 50 jaar voor de muziekvereniging heeft betekend. 

Na de huldiging mocht Albert een Koninklijk Onderscheiden ontvangen, hij werd gedecoreerd als “Lid in de orde van Oranje-Nassau”

In het jaar 2020 was Albert 65 jaar lid en mocht in het jaar 2022 hiervoor de versierselen en oorkonde in ontvangst nemen, de huldiging moest vanwege corona worden uitgesteld. 

Albert heeft tot zijn 81e levensjaar actief meegespeeld in het fanfareorkest, zijn instrument was van jongs af aan de bariton en het is daar ook bij gebleven tot de laatste noot die Albert heeft gespeeld.

Samen met Jan van der Zande heeft Albert ook meegespeeld in het Seniorenorkest van Klarenbeek.

Naast actief muzikant heeft Albert een aantal bestuursfuncties mogen vervullen, kort nadat hij lid is geworden werd hij in 1957 benoemd tot secretaris en later heeft hij in het bestuur de functie van algemeen adjunct en bibliothecaris vervuld.

Met het overlijden van Albert de Vries op 3 januari jl. nemen we afscheid van een zeer gewaardeerd erelid en muzikant, niet altijd op de voorgrond, maar wel altijd aanwezig.

We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Meer nieuws