hamburger login

Nieuwsbericht

9 september 2023

Koninklijke onderscheiding voor ereleden Juliana

Twee stille krachten, die veel geven maar nooit veel vragen. Al jaren kan de muziekvereniging, net als veel andere verenigingen in Uddel, op Jan de Vries en Gerrit van den Hoek bouwen. De enorme inzet van de twee is vrijdagavond beloond met een koninklijke onderscheiding.   

De mannen kregen de versierselen opgespeld tijdens een feestelijke receptie ter ere van het 90-jarige bestaan van Juliana. Daarnaast zijn ze gehuldigd en benoemd tot erelid, omdat Jan en Gerrit maar liefst 50 jaar lang bij Juliana betrokken zijn.   

Gerrit van den Hoek speelt in het fanfareorkest de bastuba, maar hij doet dus nog veel meer voor de muziekvereniging. Zo is hij steevast bij acties aanwezig. Gerrit zoekt altijd op vernuftige en geld besparende manier naar een oplossing voor problemen waar Juliana tegenaan loopt. In het verleden is hij ook bestuurslid geweest.   

Vanuit de muziekvereniging zet hij zich ook in voor dorpshuis Het Blanke Schot, waar hij ook al jaren veel werk heeft verzet. Zo heeft Gerrit geholpen bij het verplaatsen van de bar, het vernieuwen van de toiletten, het vergroten van het podium, de aanbouw en de nieuwe overkapping bij het terras.   

Daarnaast is Gerrit betrokken geweest bij de organisatie van het schaapscheerdersfeest, Koningsdag, de marktdagen, de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook verrichtte Gerrit het onderhoud en de verbouwing van de Nederlands Hervormde Kerk in Uddel.   

Jan de Vries is Juliana’s eerste trombonist en laat op bijna geen enkele repetitie verstek gaan. Dat is ook niet zo gek: in de tijd dat Jan voorzitter van de vereniging was, hamerde hij op het bijwonen van repetities. Niet zonder reden, want Juliana repeteerde in die tijd soms wel drie keer per week voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap tijdens het Topconcours. Met succes: onder Jans leiding won de vereniging in 1995 de eerste prijs.   

Bij de acties die Juliana organiseert om geld in het laatje te brengen, is Jan altijd van de partij en heeft hij soms ook een coördinerende functie. Daarnaast lukte het hem in het verleden om via zijn goede contacten bij de landmacht en luchtmacht gerenommeerde orkesten naar Uddel te halen.   

Naast de muziekvereniging, zet Jan zich ook op andere plekken in. Zo is hij in het verleden voorzitter geweest van Uddels Belang. Die verenging doet soms nog steeds een beroep op hem. Ook zet hij zich in bij voetbalvereniging Prins Bernhard, waar hij sturing geeft aan het onderhoudsteam van vrijwilligers. Het Blanke Schot weet Jan ook te vinden als er wat moet gebeuren.   

Terecht dus dat Jan en Gerrit voor hun enorme inzet voor de muziekvereniging en het dorp een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, vindt het bestuur van Juliana. “We zijn apetrots op onze ereleden Jan en Gerrit, die altijd voor onze vereniging klaarstaan en meehelpen. Het is niet in woorden uit te drukken hoe dankbaar we de mannen zijn, voor alles wat ze voor Juliana hebben gedaan. Iedere vereniging verdient een Jan en Gerrit.”  

Jubilaris Gerbert van den Hoek ook gehuldigd  

Ook trompettist Gerbert van den Hoek is vrijdagavond gehuldigd door de muziekvereniging. Gerbert is namelijk al 25 jaar lid van Juliana. Net als zijn vader Gerrit, zet Gerbert zich zonder schroom in voor de vereniging. Hij is bestuurslid geweest en vertegenwoordigt de vereniging nu bij de SCU. Ook heeft hij in diverse commissies zitting gehad. Daarnaast beheert hij de social media en de website van Juliana.  

De muziekvereniging is Gerbert ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor Juliana gedaan heeft. Het bestuur en leden hopen dat hij nog lang bij de muziekvereniging betrokken blijft.  

Bekijk hier het fotoalbum, met dank aan © Bartus Vos

Meer nieuws