hamburger login

PR-commissie

PR-commissie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 maart 2017 is besloten om de internetcommissie te hernoemen naar de PR-commissie (public relations).
De activiteiten die door de leden van de internetcommissie worden uitgevoerd hebben vaak een directe relatie met werkzaamheden van de PR-functionaris.
Denk hierbij aan het maken van posters voor concerten of het publiceren van een krantenbericht.

Samenstelling commissie:

Gerbert van den Hoek (aanspreekpunt social media en website)
Rik Bronkhorst
Anneriek van de Ruitenbeek (namens het bestuur)
Hielke van der Brugge
Erik Bakker

De PR-commissie komt eens per twee maand bij elkaar en bespreekt dan de evenementen die op de agenda staan en welke activiteiten daarvoor moeten worden opgestart. Vast onderwerp op de agenda is de inhoud van de website met als doel om iedere week tenminste een nieuwe bijdrage te publiceren op het publieke gedeelte van deze website.

Nieuwe ideeën zijn meer dan welkom, je kunt deze delen met de leden van de PR-commissie!
Wij zijn bereikbaar per mail via pr@juliana-uddel.nl